Členové redakční rady

Šéfredaktor - RNDr. Zdeněk Mrkáček

Odpovědní redaktoři - Mgr. Jana Dumková, Mgr. Tomáš Grindl 

členové redakční rady – Iva Drahoňovská, Mgr. Jana Dumková, Mgr. Tomáš Grindl, Ing. Karel Jelínek, PhDr. Jaromír Jermář, Ing. Josef Jindra, Karel Jirásko, Mgr. Filip Krásný, František Mikule, Mgr. Lenka Morávková, RNDr. Zdeněk Mrkáček, Mgr. Lenka Křížová, Mgr. Pavel Vaněk, JUDr. Jaroslav Veselý

©2017 Martin Ehmig

Search