Členové redakční rady

Odpovědný redaktor:

Mgr. Jana Dumková (tel.: 603 570 743)

Členové redakční rady:

Iva Drahoňovská, Mgr. Jana Dumková, Mgr. Tomáš Grindl, Mgr. Jan Havelka, Mgr. Michaela Havelková, PhDr. Jaromír Jermář, Ing. Josef Jindra, Ing. Michal Košelja, Mgr. Lenka Křížová, Ph.D., František Mikule, Mgr. Adam Rejha, Mgr. Lenka Morávková, Mgr. David Řeřicha, JUDr. Jaroslav Veselý

©2021 Martin Ehmig

Search