Historie sborníku

Historie sborníku

Hlavní úkolem Paměť Českého ráje a Podještědí je trvalé vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám. Byť tento sborník vycházel v prvním desetiletí své obnovené existence (od konce roku 1994) nepravidelně, nepodařilo se dosavadním jeho patronům a vydavatelům (Sdružení měst a obcí Český ráj, Okresní muzeum, dnes již pouze Muzeum…, Českého ráje v Turnově, bývalé nadaci „Fond Českého ráje“ při Správě CHKO Český ráj v Turnově a Nadaci „Rozvoj Českého ráje“ při zmíněném sdružení obcí) dosáhnout jeho vyšší časové frekvence a plošného rozšíření. Paměť Českého ráje a Podještědí se proto bude snažit tato dosavadní negativa postupně odstraňovat – pochopitelně zvyšováním úrovně samotného sborníku, zejména pak jeho stránky obsahové (co do zajímavosti a tím i přitažlivosti). Počínaje rokem 2004 už náš sborník vychází čtyřikrát do roka jako čtvrtletník, samozřejmostí se stala také pravidelná barevná příloha.

Obnova sborníku OJKT počala na zlomu r. 1994-5 a navázali jsme tím na náš velký vzor – sborník téhož názvu, vycházející v celém údobí první republiky (1921-1937) s podtitulem (původně) „Vlastivědný sborník českého severu“. Jeho zakladateli (projekt sborníku byl už připraven na sklonku r. 1908) byli pod bezprostředním vlivem univerzitního profesora PhDr. Josefa Vítězslava Šimáka přední vlastenečtí učitelé v celém regionu (který zahrnoval okresy Bělá p. Bezdězem, Mnichovo Hradiště, Sobotka, Turnov, Jičín, Lomnice n. Popelkou a Železný Brod, včetně správního, později jen soudního okresu Český Dub).

Při obnově OJKT v r. 1994 se zastřešitelem sborníku stalo v r. 1992 vzniklé Sdružení měst a obcí Český ráj. Po jeho transformaci na institut čistě cestovního ruchu se sborníku ujalo v r. 1999 vzniklé OS Paměť Českého ráje a Podještědí, jež si dalo do vínku navíc ochranu celého přirozeného fenoménu Český ráj, včetně sesterského Podještědí.

 

©2024 Martin Ehmig

Search