Složení výboru

Valná hromada Paměť Českého ráje a Podještědí na svém zasedání dne 29. dubna 2016 zvolila nový výbor ve složení:

- RNDr. Zdeněk Mrkáček – předseda

- Mgr. Jana Dumková - místopředsedkyně

- Iva Drahoňovská - jednatelka

- Ing. Karel Jelínek - pokladník

- členové výboru: Mgr. Tomáš Grindl, Helena Červová, Ing. Josef Jindra, Ing. Jaroslav Kaplan, Mgr. Lenka Morávková

 

Kontrolní a revizní komise byla zvolena ve složení: Martina Bachová - předsedkyně, JUDr. Jaroslav Veselý, Milada Krauskopfová

©2019 Martin Ehmig

Search