Složení výboru

Složení výboru od 2019

Valná hromada Paměť Českého ráje a Podještědí na svém zasedání dne 27. listopadu 2018 zvolila nový výbor ve složení (funkční účinnost od 1. 1. 2019):

- Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – předseda spolku

- Mgr. Jan Havelka – místopředseda spolku

- Iva Drahoňovská – jednatelka

- Ing. Michal Košelja – pokladník

- členové výboru: Mgr. Tomáš Grindl, Mgr. Jana Dumková

 

Kontrolní komise byla zvolena ve složení: Martina Bachová – předsedkyně, Mgr. Michaela Havelková a Ondřej Halama.

©2024 Martin Ehmig

Search